Utbildningar och Workshops

Ledningsgrupp eller Team
”En resa till en effektfull, produktiv, välmående vardag och framtid”
Investera i din ledningsgrupp eller ditt team till att bli mer produktiv, effektiv och välmående. En resa som sträcker sig över en period under cirka 5-6 månader.

Människor vill och kan. Jag kan inspirera och stötta. Men verklig förändring skapas av de människor som finns i verksamheten.  Det är aktiviteter i vardagen som driver förändringen.
Denna process bygger på vetenskaplig grund av Susan A. Wheelan`s över 30 åriga forskning. Den är väl beprövad och med utforskad erfarenhet.
 
Jag tror på att människor kan och vill vara briljanta på jobbet. Att de vill och kan bidra till en effektivare vardag, till nöjdare kunder, till bättre resultat, och gilla det!

Övningen genomförs med facilitering av mig som handledare.
Teori, gruppövningar och workshops.
Tid: 8+4+4 timmar. Gruppantal:  Minst 5 deltagare och max 10 deltagare

Leda ditt team utan att vara chef
Investera tre dagar till att leda och lära känna dig själv, leda andra och ditt team samt leda i förändring och mot uppsatta mål.

Utbildningens mål är att du lär och tränar dig i grundläggande kunskaper om din roll som ledare och verksamhetens uppdrag. Du får kunskap och konkreta verktyg för att leda ditt team i vardagen. Du tränar att reflektera över egna situationer och vägledning för att hantera dessa.

Övningen genomförs med facilitering av mig som handledare.
Teori, gruppövningar och workshops.
Tid: 8+8+8 timmar. Gruppantal:  Minst 5 deltagare och max 14 deltagare

Ledningsgrupp 
”Att leda i förändring som bidrar till en hållbar kultur i verksamheten”
Investera din ledningsgrupp och träna ledarens förmåga att arbeta i en ständig föränderlig miljö. Det ger insikt i hur du kan leda de förändringar som är nödvändiga inom respektive ansvarsområden.

Fokus på rollen som chef/ledare i en förändringsprocess.
En 8-stegsmodell för förändring är ett bra verktyg för dig som står inför att leda en förändringsprocess. Stegen beskriver centrala delar för framgångsrik ledning av förändringsarbete. Metoden beskriver de åtta stegen och ger dig och din arbetsgrupp stöd i hur du kan stärka ert arbete.

Utbildningen är fördelad på två dagar och är utformad för att stödja den dagliga verksamheten så mycket som möjligt. Vi använder case, deltagarens egna utmaningar och praktiska erfarenheter.

Övningen genomförs med facilitering av mig handledare.
Teori, gruppövningar och workshops.
Tid: 8 +8 timmar/dag. Gruppantal:  Minst 5 deltagare och max 12 deltagare

Coachande förhållningssätt
”Att skapa en trygg och tillitsfull miljö där vi hjälper varandra att briljera”
Investera en dag i att kunna tillämpa, stödja och guida andra människor för att de ska kunna nå sin fulla potential och uppnå sina mål. Det betonar aktivt lyssnande, öppna frågor och skapandet av en stödjande och tillåtande miljö.

Coachningen syftar till att främja långsiktig hållbarhet och välbefinnande och är att skapa en miljö där den som coachas känner stöd, utmanad och vilja att ta initiativ för sin egen utveckling.

Övningen genomförs i workshop med facilitering av mig som handledare.
Tid: 8 timmar | Gruppantal: Minst 5 deltagare och max 12 deltagare 

Är du redo? jag designar din utbildning eller workshop
Jag erbjuder dig ett första samtal kostnadsfritt