Referenser

Peter Juhlin-Dannfelt

Senior Manager, Powertrain Component Controls, Scania CV AB

”Birgitta hjälpte mig att bygga upp en gemensam målsättning och gemensam metodik i en nybildad ledningsgrupp.

Vi hade tre väldigt givande offsiter med övningar som hjälpte oss att linjera förväntningar på vårt arbete och att sätta hur vi skulle utvecklas som grupp. Birgitta hade ett väldigt bra upplägg där vi kom snabbt vidare till konkreta aktiviteter och hon modererade diskussionerna på ett väldigt effektivt sätt för att komma framåt. Mellan offsiter hade vi stöd av olika uppgifter som Birgitta gav oss och dessa har vi haft nytta av även efter avslutat program. Sammantaget hjälpte Birgitta oss både att utvecklas som grupp men även ge oss bra input som ledare i vårt framtida arbete.”

Stefan Persson

Senior vice president Scania global health. Grundare och ägare av Health Innovations AB och podcasten ”allt är arbetsmiljö”. Ordförande i Sveriges företagshälsor 2010-2014. Utvecklings och marknadschef Avonova hälsa AB 2013-2021

”Det är bara att gratulera de kunder som får förmånen att ha Birgitta som konsult/partner. Birgitta sticker ut bland alla de jag mött…

under snart 40 år i branschen runt företagshälsa i allmänhet och i synnerhet kring det hälsofrämjande arbetet. Jag har framförallt haft förmånen att jobba med Birgitta i Scania AB. Från den lilla  så kallade friskvårdsavdelningen på sent 80-tal med fokus på de anställda i Södertälje till det globala uppdraget kring hälsa- och arbetsmiljö för drygt 50.000 medarbetarna.

Jag har varit Birgittas chef i många år och har lärt mig mycket av henne. Här kommer ett axplock av erfarenheter som Birgitta bär med sig när hon startar upp sin egen verksamhet.

Hon var en av de första att översätta promotivt hälsoarbete till verklighet och praktik. Hon ser bortom den traditionella beskrivningen av förebyggande arbete och tar sin utgångspunkt i balansen mellan förväntan på både medarbetaren och ledaren med värderingar, metoder och resultat som kärna. När Scania blev årets friskvårdsföretag och sen bedömdes vinna det stora arbetsmiljöpriset på 90-talet var just Birgittas metodarbete en av framgångsfaktorerna.

Hon har ett ödmjukt förhållande till att vara lärare. En duktig hälsopedagog är just läraren som ställer mer frågor än svar. En mer erfaren konsult inom detta område är svår att finna i Sverige. 

Hon ser även kraften i att utmana sanningar och kulturer, hon är orädd och har ett dynamiskt förhållande i sin konsultroll. 

Hon är väldigt duktig på nulägesanalysen och kan utnyttja verktygslådan optimalt för att nå de långsiktiga resultaten”

Marie Forslund

HR Strateg, Region Norrbotten

” Birgitta utvecklade mig i min roll som chef.

Vi satte tillsammans upp rimliga målsättningar i mitt arbete och vi följde upp och korrigerade allt eftersom. Birgitta är strukturerad och noggrann, hennes mindset, att ha balans i livet, och hela tiden väva in hela människans förutsättningar har jag tagit vidare i mitt yrkesliv. Människor som mår bra, presterar helt enkelt bra.”

Sofie Nykvist

Engineering Manager, Northvolt

”Birgitta var min ledarskapscoach och mentor under mitt första år som chef.

Det var oerhört roligt att jobba med Birgitta! Hon var lyhörd och lyssnade på mina behov, samtidigt som hon gav handfasta tips och råd på hur jag kunde hantera situationer i min vardag.
Vi diskuterade med varandra hur jag kunde gå tillväga för att lösa problem och situationer och fanns även där för att följa upp och reflektera.

Birgitta bidrar även med mycket energi och är alltid positiv!”

Lotta Hallin

Senior Manager,
Safety&Health, Occupational Health On/Off site Units, Scania CV AB

”Birgitta har alltid bidragit till ett fint arbetsklimat. Det absolut bästa av allt är att hon har lärt mig att leda med ett hälsofrämjande perspektiv.

Själv leder jag med ett hälsofrämjande ledarskap sedan många år och som bidrar till ett eget stabilt välbefinnande.
Jag använder mycket hälsofrämjande metodik i mitt ledarskap för att coacha mina chefer och medarbetare, så även de kan ta ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande.

Birgitta är verkligen ett föredöme som chef/ledare och jag hade förmånen att ha Birgitta som chefskollega under flera år. Hon är lätt att samarbeta med och har verkligen tillfört det hälsofrämjande perspektivet för oss andra kollegor samt på företaget. Under många år var Birgitta ansvarig för stora projekt och visade då återigen att hon tar stort ansvar i såväl leveranser, tidplaner, kvalité och ekonomi.

Jag kan varmt rekommendera Birgitta för uppdrag inom ledarskap, projektledning, hälsofrämjande insatser, utbildning och events”

Mats Alvér

Director Leadership and Organization Development Scania CV AB

”En av Birgittas stora styrkor är hennes känsla för rätt kvalité och med stort hjärta lyssna in kundens verkliga behov och anpassa leveransen därefter.

Ytterligare en styrka är hennes lätthet till skratt och se det ljusa i tillvaron utan att för den delen ignorera det som kan vara viktigt. Hon har alltid varit mycket uppskattad av våra kunder i hennes leveranser i teamutveckling och som bollplank för individuella chefer. Under våra år av att arbeta tillsammans så satte hon alltid vår grupps välbefinnande och gemenskap före individuella leveranser.
Jag kan varmt rekommendera Birgitta.”