Kommunikation och förändringsarbete

Kommunikation är processen genom vilken information, idéer, känslor och tankar överförs mellan individer eller grupper. Syftet är att skapa ömsesidig förståelse och samarbete mellan varandra . Det är en fundamental del av mänsklig interaktion och är avgörande för att bygga relationer, lösa konflikter, och uppnå gemensamma mål.

Förändringsarbete syftar till att initiera, hantera och genomföra förändringar inom en organisation, ett team eller en individuell nivå. Det kan innebära att införa nya processer, strukturer, eller arbetssätt för att förbättra verksamheten eller uppnå specifika mål.
En kontinuerlig process som syftar till att främja tillväxt, utveckling och framsteg.
Vanliga situationer kan vara:

Psykologisk trygghet
Är det nödvändig för att bli ett välfungerande team?
Hur skapas en öppen och trygg atmosfär?
Hur ska vi kunna vara oss själva och känna att vi vill göra vårt bästa?

Beteendeanalys och säkra beteende på arbetsplatsen
Varför gör vi som gör?
Hur analyserar och lär vi oss att förstå beteendemönster för att kunna utveckla
och implementera effektiva strategier för att förändra eller förbättra
beteenden?
Hur minskas risker och skapas en god säker arbetsmiljö som stöder önskade
beteenden och minimerar faktorer som kan leda till oönskade beteenden?

Socialt kontrakt
Hur skapas och upprätthålls ett gott arbetsklimat?
Hur klargör vi vad som gäller på arbetsplatsen?
Hur gör vi en överenskommelse mellan varandra och vilka tydliga riktlinjer
behövs om vad som är tillåtet inom en grupp och på arbetsplats?

Feedback kultur
Hur hjälper vi varandra att skapa en trygg och tillitsfull miljö?
Hur främjas individuell och gemensam utveckling?
Hur kan vi integrera feedback i vår dagliga verksamhet?

KASAM dialogen/samtal (en känsla av sammanhang)
Hur tar vi tillvara en persons värdefulla tankar och synpunkter?
Hur lär vi känna varandra och bli starkare tillsammans?
Hur lär jag mig att samtala med andra?

Mina kvaliteter
Hur ökar vi förståelsen för att vi är olika och därmed kan hjälpa oss att
samarbeta bättre?  Vilka egenskaper är en naturlig del av mig?
Vilka kvaliteter är det som går lätt? Som jag gör utan att tänka på ? Som jag
är bra på?
Hur kan jag öka min självkännedom, självinsikt och synliggöra det?
Hur medvetengör jag mina styrkor och utmaningar?

Förändringsarbete syftar till att initiera, hantera och genomföra förändringar inom en organisation, ett team eller en individuell nivå. Det kan innebära att införa nya processer, strukturer, eller arbetssätt för att förbättra och främja och utveckla verksamheten eller uppnå specifika mål.

Hur reagera vi människor på förändring?
Vad är det som händer, vad upplever vi och hur hanterar vi det?
Vad det innebär för oss och för mig?
Hur kan vi hjälpa varandra i kommande förändringar?
Vilket stöd behövs i förändring?
Hur uppnår vi en god arbetsmiljö inför framtidens förändringar?
Vilka strategier behöver vi?

Är du redo? jag designar din utbildning eller workshop
Jag erbjuder dig ett första samtal kostnadsfritt