Handledning Chef och Ledare, Mentorskap

Chef och ledare
Vill du göra en förändring på riktigt?

Min mission är att hjälpa dig att göra just det. Enbart om du vill.

Har du mod, vilja och är motiverad så kommer du att utveckla sitt ledarskap. Min syn är att vi aldrig någonsin är fullärda. Ledarskap utvecklas ständigt.
Investera tid i din chef/ledarroll för att skapa hållbarhet och egen utveckling. För dig som är ny som ledare, första rollen som chef eller arbetat som chef en längre tid.
Ge dig tid att reflektera över hur ledarskapet blir hållbart och välmående på långsikt.

Vanliga situationer kan vara:
* Må bra med ett hälsofrämjande förhållningssätt
* Få insikt om mina styrkor, tankemönster och drivkrafter
* Nya utmaningar i ditt uppdrag
* Hur skapas en god arbetsmiljö och arbetsplats
* Att involvera och engagera medarbetare
* Skapa trygghet, tillit och psykologisk trygghet
* Framgångsfaktorer hos effektiva team
* Nya perspektiv på dig själv, din verksamhet och din omgivning

Med personligt anpassat ledarstöd och coaching utvecklas du som ledare utifrån dina egna unika förutsättningar. Jag är din handledare och vägleder dig i ditt ledarskap för att bli starkare och tryggare i din ledarroll.

Mentorskap
Vill du göra en förändring på riktigt?

Min mission är att hjälpa dig att göra just det. Enbart om du vill.

Målet med mentorskap är att främja utveckling och framgång hos den person som får mentors stödet, även kallad adept. Genom att dra nytta av mentorns erfarenhet, kunskap, vägledning och nätverk strävar mentorn att sin adept uppnår specifika mål, yrkesmässig utveckling, främja personlig och professionell utveckling, ökat självförtroende eller förbättrade ledarskapsförmågor.
Framgångsfaktorer för att lyckas?
Personkemi | Relation | Tydliggöra förväntningar | Adeptens engagemang | Tiden

Mentorns roll
Som mentor är det min uppgift att möta dig där du befinner dig. Det är dina mål, problemformuleringar, vilja och motivation som styr navigeringen genom utmaningar och svårigheter på vägen.
Som mentor delar jag med mig av min kunskap, erfarenhet och nätverk för att hjälpa dig att växa och utvecklas. Jag erbjuder dig stöd, feedback och råd samt är din coach, inspiratör och förebild.

Adeptens roll
Din roll som adept innebär att beskriva dina önskemål för mig. Det är du som bär ansvaret för att mentorskapet ska lyckas. Det innebär att vara öppen för lärande och att dra nytta av min erfarenhet, kunskap och råd för att främja din egen utveckling. Du är öppen för feedback, reflektion och lärande i vår dialog. Du kan då förbättra ditt professionella och personliga liv samt utveckla nya färdigheter och perspektiv. Jag behöver veta vad du vill.

Tillit och förtroende
Det här viktigt inför kommande samarbete och en givande dialog. Utan tillit till varandra är det svårt att skapa en relation som är öppen och trygg. Det är viktigt att relationen kan vara så öppen som möjligt. Det vi pratar om stannar mellan oss, det råder tystnadsplikt.

Upplägg och struktur
Låt mentorskapet ta sin tid. Det är ändå viktigt att bestämma en början och slut.
Tillsammans planera vi för hur ofta vi ska ses och vad du vill åstadkomma.
Med personligt anpassat mentorskap och coaching utvecklas du utifrån dina egna unika förutsättningar. Du får mig som mentor för att vägleda dig att bli starkare och tryggare i din roll.

Är du redo för en förändrings resa?
Jag erbjuder dig ett första samtal kostnadsfritt