Effektiva Team och Ledningsgrupper

Vill du ta din verksamhet till nästa nivå och skapa en arbetsmiljö där ditt team mår bättre än någonsin? Nyckeln till din resa är vilja, motivation, engagemang, tid och långsiktighet. Dessa faktorer är helt nödvändiga för att inte bara nå dina mål, utan också upprätthålla ett hållbart välmående över tid.

Strategin bygger på fem centrala faktorer
Uppdrag/Mål, Struktur, Samspel, Utveckling och Engagemang. Tillsammans formar dessa faktorer grunden för en resa.

Det första steget är en nulägesanalys för att inventera nuläget och det önskade läget. Var befinner ni er?

Vilka är vi?
Vart ska vi?
Hur tar vi oss dit?

Jag erbjuder expertstöd inom facilitering och tillämpar metodik grundad i forskning inom ledarskap och organisationsutveckling. Målet är tydligt, att hjälpa ditt team eller din ledningsgrupp att nå ökad produktivitet, effektivitet och välmående på lång sikt.

Mål och syfte

Tydliga mål
Vi börjar med att definiera era mål. Det ger er riktning och syfte, och är startskottet för er resa.
Struktur
Genom att införa struktur skapar vi ordning och effektivitet, vilket ger er kraften att gå framåt.
Samspel
Är nyckeln till ett framgångsrikt team. Arbete med att bygga öppenhet och samarbete som främjar produktivitet.
Engagemang
Engagemang är en drivkraft för att nå era mål. Stöd och hjälp till ditt team att hitta den inre passionen och motivationen.
Utveckling
Resan stannar aldrig. Bibehålla en kontinuitet att utveckla och förbättra ditt team för att möta framtidens utmaningar.

Denna resa pågår i flera månader och inkluderar regelbundna dagar med mig och kontinuerligt arbete mellan träffarna där teamet fortsätter sitt utvecklingsarbete. Faciliteringen kombineras med teoretiskt kunnande, praktiskt arbete och givande gruppövningar.

Vi kommer att samarbeta för att skapa en psykologisk trygghet, stärka tilliten, förbättra kommunikationen och ökad samspel.

Eftersom alla team och ledningsgrupper är unika och står inför olika utmaningar, tar jag fasta på en grundlig nulägesanalys av era specifika behov och önskemål. På så sätt kan skräddarsydda lösningar designas och erbjudas för att säkerställa att era mål och förutsättningar tillgodoses på bästa sätt.

”När en grupp blir ett team händer något enastående.
Arbetet känns inte som en börda.
Det blir roligt.
Medlemmarna i högpresterande team känner sig
involverade, engagerade och uppskattade”

källa/Citat Susan.A Wheelan
professor i psykologi, Temple University
Forskning om grupper, organisationsutveckling och ledarskap