Coaching och Självledarskap

Välkommen till en resa mot din bästa version

Oavsett om du vill förbättra din personliga utveckling, hälsa, relationer eller hantera sorg, så är jag redo att vägleda dig. Tillsammans samtalar vi om vad du vill ändra eller förbättra.

Coaching – Uppnå dina mål och skapa förändring

Må bra för att gå bra. Starta resan mot självinsikt, motivation och verklig förändring. Tillsammans utforskar vi dina inre drivkrafter, att definiera önskade resultat och ger dig den inspiration som krävs för att ta steg framåt. Vi granskar de eventuella hinder och utmaningar som kan dyka upp, Samtidigt ser vi på de fördelar och vinster som förändringen kan ge. Därefter skapar vi en plan för att nå dina mål.

Våra samtal bygger på en modell som heter NÖHRA.
NÖHRA Fun, modell framtagen av Coach2coach.
Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Agera
och följa upp.
Vi tar oss igenom följande frågor.

  • N: Vilket problem eller utmaning står du inför?
  • Ö: Vad vill du uppnå?
  • H: Vad hindrar dig?
  • R: Vilka resurser har du? Vilka andra resurser behöver du?
  • A: Vad behöver du göra ?
  • följa upp? har det blivit gjort? Hur vill du följa upp detta?

Livet är en resa fylld med möjligheter och utmaningar, och ibland behöver vi lite extra stöd för att navigera. Tänkbara områden kan exempelvis vara att skapa balans i livet, pussla ihop livets olika delar, hantera sorg och förändringar, skilsmässa, byta jobb eller karriär.

Jag kan hjälpa dig att minska stress, stärka ditt självförtroende, utveckla strategier för att hantera utmaningar och sätta realistiska mål.

Våra samtal

Varje tillfälle är 60 minuter. Vi kommer överens om hur samtalen genomförs. Kan ex vara fysiskt, promenad, telefon, online via facetime eller Teams.

Jag har tystnadsplikt. Det som sägs i våra samtal stannar emellan oss. Jag erbjuder dig ett första samtal kostnadsfritt.

”Lycka är när det du tänker, säger och gör är i harmoni”
citat Mahatma Gandhi